Hình thêu độc lạ và sáng tạo
cho chiếc áo của riêng bạn

BỘ SƯU TẬP MẪU THÊU

DEME

Màu sắc hình thêu có thể thay đổi tùy ý

Mẫu thêu HNK1- người đội đầu gấu 53,5x49,6

40,000đ

Hình thêu cặp đôi

Lựa chọn nhiều

Mới ra mắt

Gấu

Customise brand

Mẫu thêu HNK1- Shin 2 78,7x51,1

60,000đ

Lựa chọn nhiều

Hình thêu cặp đôi

Mới ra mắt

Gấu

Customise brand

Mẫu thêu DVK2- Gau me gau con 78,9x60,4

40,000đ

Lựa chọn nhiều

Hình thêu cặp đôi

Gấu

Mới ra mắt

Customise brand

Lựa chọn nhiều

Mới ra mắt

Gấu

Mẫu thêu ICK6- Sư tử trái tim cá 25,8x107,1

30,000đ

Customise brand

Hình thêu cặp đôi

Lựa chọn nhiều

Mới ra mắt

Gấu

Mẫu thêu DVK3-2 con lợn 56,3x59,9

50,000đ

Customise brand

Hình thêu cặp đôi

 CON VẬT

THỰC VẬT

BIỂU TƯỢNG

LOGO

DCK4- bò sữa (75.7 x53.6)

50,000đ

CUSTOMISE BRAND

GALAXY

CON VẬT

THỰC VẬT

BIỂU TƯỢNG

LOGO

Mẫu thêu TVK1- Hoa hồng đen rỗng 99.8x31.5

20,000đ

CUSTOMISE BRAND

GALAXY

THỰC VẬT

GALAXY

BIỂU TƯỢNG

LOGO

Mẫu thêu ICK1- Máy bay hình trái tim 66,4x80

20,000đ

CON VẬT

CUSTOMISE BRAND

CON VẬT

THỰC VẬT

BIỂU TƯỢNG

Mẫu thêu LGK1- Apple 30.3x24.9

10,000đ

CUSTOMISE BRAND

GALAXY

LOGO

CON VẬT

THỰC VẬT

BIỂU TƯỢNG

Mẫu thêu LGK1- Apple 30.3x24.9

10,000đ

CUSTOMISE BRAND

GALAXY

LOGO

DEME

MẪU THÊU THEO CHỦ ĐỀ

Màu sắc hình thêu có thể thay đổi tùy ý

Ý  tưởng cho sản phẩm của bạn

©2020 Allrights reserved deme.vn

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách bán hàng

Artboard 26

Chương trình Membership

Liên hệ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

DEME COMMERCIAL & SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Address: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: + 84862.700.573

Email: deme.store.2020@gmail.com

Website: https://deme.vn

TOP