CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT - DEME

-5%

THẺ BẠC

  • Tích lũy mua hàng đạt 1 triệu
  • Áp dụng trọn đời
  • Có thể áp dụng cho bạn bè của khách hàng là chủ thẻ, miễn là được sự đồng ý của khách hàng đó

-10%

THẺ VÀNG

  • Tích lũy mua hàng đạt 3 triệu
  • Áp dụng trọn đời
  • Có thể áp dụng cho bạn bè của khách hàng là chủ thẻ, miễn là được sự đồng ý của khách hàng đó

-20%

KIM CƯƠNG

  • Tích lũy mua hàng đạt 5 triệu
  • Áp dụng trọn đời
  • Có thể áp dụng cho bạn bè của khách hàng là chủ thẻ, miễn là được sự đồng ý của khách hàng đó
  • Freeship mọi đơn hàng

Lưu ý: Chương trình khách hàng thân thiết không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác

©2020 Allrights reserved deme.vn

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách bán hàng

Artboard 26

Chương trình Membership

Liên hệ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

DEME COMMERCIAL & SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Address: Ocean Park, 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: + 84862.700.573

Email: deme.store.2020@gmail.com

Website: https://deme.vn